Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Miljöpack deltar på Scanpack

Näringslivsgruppen Miljöpack informerar om utvecklingen kring införandet av avgifts- och sanktionssystem för de gällande lagkraven på förpackningars konstruktion i Innventias monter under Scanpack.

I Innventias monter (H02:02) på Scanpackmässan berättar Miljöpack om senaste nytt angående förslaget att införa ett avgifts- och sanktionssystem för de gällande lagkraven på förpackningars konstruktion. Hör mer om det uppdrag Naturvårdsverket fått av regeringen för att utreda och föreslå ett avgifts- och sanktionssystem gällande lagkraven på förpackningars konstruktion. Detta berör alla förpackningar och omfattar samtliga företag som avsätter dem på marknaden. Miljöpack bevakar utvecklingen.

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post