Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Certifikatlista för bärkassar

Förteckning över certifierade bärkassar - uppdaterad november 2017

Nr

Företag

 Godkännandekod

2

Bengt Lundin AB

11-2-6903

11-2-6904

14-02-1214

14-02-1215

14-02-1218

14-02-1219

14-02-1224

14-02-1225

 

15-02-1646

15-02-1647

15-02-1650

15-02-1660

15-02-1671

15-02-1683

15-02-1684

 

5

JD Stenqvist AB

12-05-3239

13-05-3636

13-05-3676

13-05-3678

13-05-3727

13-05-3693

13-05-3692

15-05-1662

15-05-1663

16-05-1992

16-05-1993

16-05-1988

16-05-1989

16-05-1990

16-05-0173

17-05-0495

17-05-0497     

17-05-0459     

17-05-0460

17-05-0505     

17-05-0514

17-05-0521     

17-05-0523

17-05-0591

 

6

 

Norbag AB

 

12-06-3201

12-06-3202

15-06-1696

15-06-1697

 


13

Papier Mettler Sverige AB

08-13-7494

12-13-3328

12-13-3493

 

12-13-3328

15-13-1608

15-13-1648

26

Miljösäck AB

12-26-3393

12-26-3420

15-26-1605

 

15-26-1606

15-26-1607

 

28

Tingstad Papper AB

13-28-3800

14-28-1318

14-28-1319

 

14-28-1320

14-28-1321

14-28-1322

 

32

GAIA BioMaterials

17-32-0452