Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Näringslivsgrupper

Industriell forskning är i fokus i våra Näringslivsgrupper. Dessa spelar en viktig roll för att utföra forskning med anknytning till varje grupps respektive områden.

En näringslivsgrupp består av ett antal företag som arbetar gemensamt inom ett branschområde i olika forskningsprojekt och uppdrag. På detta sätt drar alla företag i gruppen nytta av resultaten.

Läs i menyn till vänster om de näringslivsgrupper som just nu är verksamma inom RISE Bioekonomi. För mer information eller frågor om medlemskap, kontakta den person som anges under varje grupp.

Kontakta oss

Catharina Ottestam
08 676 7211
Skicka e-post