Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Ved- och fibreregenskaper

Innventias ved- och fibermätningscenter bedriver forskning och utveckling inom ett brett spektrum av områden: skog, träd, ved, fiber och trävaror. Centret har tillgång till en arsenal av metoder för att karakterisera ved- och fiberegenskaper på ved- och massaprover, för lövved även kärlceller. Metoderna är så effektiva att det är möjligt att mäta ett representativt antal prover.

Instrument och metoder

Innventias ved- och fibermätningscenter har flera effektiva instrument för att karakterisera egenskaper hos ved, fiber, kärlceller och massa:

  • SilviScan
  • NIR Wood Scanner
  • STFI FiberMaster and L&W FiberTester
  • Karakterisering och mätningar på fibrer och kärlceller
  • Vedmätningar

Centret har också tillgång till ett brett utbud av andra instrument, laboratorieutrustning och expertis inom Innventia, t.ex. analys av vedens kemiska sammansättning, massaproduktion, pappers- och massaprovning samt mikroskopi och effektiva rutiner för att utvärdera data och presentera resultat.

Detaljerad information kan erhållas om radiella variationer från märg till bark eller om genomsnittsvärden för olika enheter som t.ex. stam/stock-genomskärning, mekanisk provning på ved, ung och mogen ved, årsringar, samt vårved och sommarved. Från sådana radiella mätningar vid olika mätpunkter i höjdled på trädet, kan man kartlägga variationer inom stammen.

Ett starkt nätverk av forskningsgrupper

Centret erbjuder en unik kombination av expertis och utrustning kompletterat med ett starkt nätverk av forskningsgrupper och industripartner, såväl nationellt som internationellt. Mer än 40 forskningsenheter världen över har hittills använt data från centret i olika projekt, från forskarstuderandes grundläggande studier till utveckling av industriella tillämplingar.

Forskningsgrupperna som arbetar i centret har också bred erfarenhet från utveckling av mätsystem, både för laboratorier och för online-användande i industrin. Här finns kompetens för att utveckla nya metoder och för att anpassa existerande metoder till nya mätförhållanden, exempelvis då nya vedarter eller massatyper ska analyseras.

Kontakta oss