Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Perception

Varför känns en yta behaglig och hur kopplas detta till design och materialval? Vad utgör god tryckkvalitet och vad stör intrycket? Hur hanteras förpackningar och vilka problem stöter användarna på?

I Human Product Interaction laboratoriet (HPI-labbet) studerar vi hur människor ser, känner, tänker och interagerar med förpackningar, grafiska produkter och nya material. Med psykologiska metoder och tekniker som till exempel eye-tracking, fokusgrupper, paneltester, djupintervjuer och greppmätning söker vi länka människors upplevelse till fysiska produktegenskaper. Våra forskare har ett outsinligt intresse för vad som får en förpackning att "stå ut i hyllan", vad som gör den lätt att öppna och använda, samt hur material och ytor kan förmedla känslor.

Oberoende och opartiska studier

HPI-laboratoriet gör det möjligt för dig som kund att genomföra oberoende och opartiska studier. Laboratoriet består av ett perceptionsrum som uppfyller betraktningsstandarden för grafisk industri samt ett användbarhetsrum. Genom detta kan vi erbjuda tjänster som till exempel:

  • Eye-tracking
  • Användartester av förpackningar
  • Tryckkvalitetsutvärderingar
  • Sensoriska studier av material

Inom eye-trackingområdet har vi har vi ett väl etablerat samarbete med Handelshögskolans Center for Retailing och vi kan erbjuda både hyll och butikstester.

Utvärderingen av nya och befintliga produkter

Vi genomför i vissa fall även fält och perceptionsstudier utanför Sveriges gränser för att fånga regionala och kulturella skillnader. Genom att samarbete med oss via forsknings eller uppdragsverksamhet får ni kunskap om hur människor upplever era förpackningar, material eller produkter. Vi är ett stöd i utvärderingen av både nya och befintliga produkter och genom den samlade kunskap som finns inom Innventia bidrar vi gärna aktivt i arbetet från prototyp till färdig produkt.

Woman looking at pictures wearing laboratory gloves

Human Product Interaction laboratoriet består av ett perceptionsrum och ett användbarhetsrumt. Alla tester kan följas genom en envägsspegel och via inspelade videofilmer.

Kontakta oss

Siv Lindberg
08 676 7162
Skicka e-post