Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pappers- och kartongyta

Vi har verktyg för att karakterisera pappers- och kartongytor!

  • Hur ska pappers-/kartongytan se ut för att vara optimal för tryckning?
  • Hur har papperets topografi påverkats av kalandreringen?
  • Är kantrullarna tillräckligt släta?

Pappers- och kartongytan har stor betydelse för tryckresultatet. Genom att mäta ytan och filtrera denna på lämpligt sätt kan tryckresultatet predikteras. Egenskaper som kan vara viktiga förutom topografin är kompressibilitet och absorptionsegenskaper.

Läs våra produktblad och kontakta oss för mer information och priser!

 

OptiTopo – en unik och snabb metod för korrelation mellan pappersyta och tryckdefekter. *

              

OptiTopo Expert unit - add-on to the L&W OptiTopo*

Beskrivning: MicroProf.jpg

 

FRT MicroProf – Använder kromatiskt aberration för beräkning av höjdvariation i hög upplösning.

 

Print Simulation Tester – simulerar trycknyp genom att komprimera papperet och mäta yta utan kontakt.

 

Cockling / Wavieness – mät storskaliga höjdvariationer på tidningspapper.

 

Genomtryck – lokala variationer av genomtryck till papperets baksida. *

 

MicroDAT– Absorption av mikrodroppar på pappersyta.

 

Sprickor

Mätning av sprickor i bestryknings-/färgskikt som uppkommer vid bigning och falsning. *

 

 

Mät pappersyta och kompressibilitet med konfokalmikroskop.

 

 

Förstå vilken ytdefekt som orsakar den missade punkten mha konfokal-mikroskop (CLSM).

 

 

Bestrykningskikts-variationer med burn-out teknik.

 

 

Mät pappersytans mikroytråhet med CLSM (µm) och AFM (nm).

 

*) Metoden finns även till försäljning