Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mikrobiologi

Beläggningar, slem, förstörda smetar, prickar och lukt kan bero på att det finns oönskad mikrobiologisk aktivitet på grund av förekomst av bakterier och svampar. Produktstörningarna beror på att mikroorganismerna lever på och förökar sig med hjälp av råvarorna samt producerar nedbrytande ämnen. Även om mikroorganismer är små så är de många och under gynnsamma förhållanden, som det ofta är runt t ex en massa- eller pappersmaskin, kan de föröka sig snabbt.

För att undersöka och utvärdera den mikrobiella statusen runt en massa- eller pappersmaskin görs mikrobiologiska testmetoder för vatten, massa, papper och kartong, bestrykning och fyllmedel på Innventia. Genom systematisk analys och karakterisering av mikroorganismer i process och produkt kan vi hjälpa till med åtgärdspaket för att minska problemen. Vi kan åka ut till bruk för att utvärdera förhållanden på plats, men tar också emot prov som skickas till oss. För att hålla mikroorganismerna under kontroll används ofta kemikalier och vi kan också hjälpa till med en granskning av effekten av de tillsatta kemikalierna.

Beskrivning: \\gandalf2\users$\eli\ewa\gamla filer\cluster mikrobiologi\Iggesund\PIC00001.JPG

Rosa slembeläggning, s.k. pink slime, från pappersmaskin som vid odling på agarplatta ger olika typer av kolonier och där mikroskopering verifierar bakterietillväxt.

 

 

Kontakta oss

Ewa Lie
08 676 7440
Skicka e-post