Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Provtryckningar

Vi har möjlighet att genomföra tryckförsök i labb- och pilotskala. Vår erfarenhet sträcker sig utanför huset, då vi tillsammans med våra kunder ofta planerar och genomför fullskaletryckningar. Labbmetoderna bygger till stor del på kunskap från fullskaletryckningar och har utvecklats för att fokusera på fenomen och egenskaper som färgbehov, färgsättning, smetning, skärpa, vidhäftning, olika typer av flammighet (back-trap och vatteninducerad flammighet) samt partikeluppbyggnad (lint) och damning.

Tryckning på labb för att förutsäga kvalitet i offset, flexografi och inkjet

Vi kan erbjuda tryckning med följande laboratoriepressar:

  • Offset: ISIT (Ink Surface Interaction Tester), IGT, Prüfbau
  • Flexografi: IGT F1 Printability Tester
  • Inkjet: provtrycks- och kontorsskrivare

Pilotanläggning för utvärdering av körbarhet i dagstidningstryck och inkjet

I Innventias anläggning för att testa pappers- och kartongbanor, kallad LINDA, finns ett offsettryckverk och en inkjetrigg som möjliggör kontrollerade tryckförsök. Förhållandena stämmer mycket väl överens med tryckning i fullskala.

Ett stort användningsområde för offsettryckverket är onlineanalyser av hur partiklar bygger upp på gummiduken. Vi hjälper ofta till med denna typ av analyser, där kunden är ute efter att jämföra olika papperskvaliteter eller att se hur övriga förbrukningsvaror påverkar (t.ex. fuktvatten, tryckfärg, gummidukar).

Utöver att analysera partikeluppbyggnad, kan LINDA-utrustningen även användas för körbarhetsfrågor som banbrott och dynamisk töjning i MD- respektive CD-riktning.

Med inkjetriggen finns möjlighet att utvärdera höghastighetstryckning, olika bläck (både vattenbaserade och UV-härdande) samt naturligtvis jämförelser mellan olika substrat.

I inkjetriggen kan upp till sju skrivhuvuden användas vilket möjliggör höga tryckhastigheter. Vi kan både erbjuda tryckning med vattenbaserat och UV-härdande bläck.

 Beskrivning: http://www.innventia.com/upload/13297/PrintingNip.jpg

Tryckverk för offsettryckning motsvarande dagstidningstryck. Här utvärderar vi ofta dammproblematik; hur partiklar lossar från papperets yta och bygger på, men även transporteras bort från, gummiduken. Klicka på bilden för att se en film från en tryckning. 

Kontakta oss

Ann-Catrine Hagberg
0768767305
Skicka e-post

Publicerat

Dynamic evaluation of lint build-up during newspaper production, Hoc Miroslav, Advances in Printing and Media Technology, Proceedings of the 36th International Research Conference of iarigai, Vol. XXXVI, 287-294