Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Arkstruktur

Mätning av ark struktur för bättre produktegenskaper

Studera strukturen på ett pappersark är en av de första steg som du vidtar när du vill förstå hur produktionsprocessen påverkar beteendet hos en produkt som papper. Genom att studera papprets struktur kan det hjälpa dig både i utvecklingen av nya produkter och när felsökning görs i produktions processen.

En strategi för en mängd egenskaper

Vi har samlat alla mätmetoder som används för att analysera pappersarkets struktur inom en enda ram: en enhetlig uppsättning rutiner ger dig Innventias samlade kunskap om arkets struktur. För de flesta metoder kan vi ge dig mätresultat på prov i A4-storlek (210 x 297 mm²) och med så hög rumslig upplösning som krävs för varje enskild analys.

Du kan också undersöka sambanden mellan olika papper egenskaper. Tjocklek, vikt, täthet, frågan om sammanpressbarhet, permeance och även ytans ojämnheter är några exempel på egenskaper som vi kan erbjuda i form av tvådimensionella kartbilder.

Ark delning för 3D-bilder

Ibland är det inte tillräckligt med tvådimensionella bilder du behöver också få fram information om provet i tjockleksriktningen. En tillämplig lösning är att göra skikt av pappersarket i form av tunna lager parallella med arket. Du kan skicka prover så stora som A3 (420 x 297 mm²) och vi kommer att använda en serie av mätmetoder för karakterisera varje enskilt skikt. När vi producerar en 2D-karta för varje framtaget skikt, får vi samtidigt en 3D-beskrivning av hela bladet.

Beskrivning: http://www.innventia.com/upload/Product%20Performance/PaperTesting/FibreOrientation.jpg

Kontakta oss

Marco Lucisano
08 676 7285
Skicka e-post

 

Produktblad

Sheet splitting

Local Fibre Orientation

Local Permeance

Microtomograph

Optical Formation

Thermal Conductivity

 

Publicerat:

Sheet splitting with a heat seal lamination technique
Lucisano, M. and Pikulik, L.,
Innventia Report No. 71, Stockholm (2010).

Reduction of layer mixing in stratified forming through hydrodynamic control
Söderberg, D. and Lucisano, M.,
In "Advances in Paper Science and technology", Vol. 1, pp. 83-105, FRC, Bury (2005).

Estimation of fibre orientations using steerable filters
Rosén, F., Söderberg, D., Lucisano, M., Östlund, C.
PaperCon '08, TAPPI, Norcross, GA (2008).