Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Papper- och kartongegenskaper

RISE Bioekonomis pappersprovningslabb erbjuder provning av de vanligaste mätbara fysiskaliska egenskaperna hos papper.

Våra jämförandeprovningssystem kan användas för att komplettera kalibrering kopplat till ackrediteringstillämpningar.

Våra forskningsprogram har resulterat i viktiga innovativa provningsmetoder som, tillsammans med expertisen hos våra forskare och laboratorieingenjörer, utgör en unik resurs för våra kunder. Några exempel på icke-traditionella pappersegenskaper är exempelvis friktionsparametrar, dimensionsstabilitet och arkstruktur.

RISE Bioekonomis erfarenhet inom online-mätningar av pappersegenskaper gör oss till det logiska valet för kunder som söker hjälp i anslutning till processanalys och kontrollsystem. Nya mätsystem för online-kontroll av papperskvalitet är under utveckling i samarbete med våra kunder.

En hand som håller i flera pappersark

Papper med olika typer av egenskaper

Kontakta oss

Konstantin Sundin
08 676 7043
Skicka e-post
Anita Teleman
08 676 7474
Skicka e-post