Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Miljötålighetsprovning

Säkerställ din produkts miljötålighet

En produkt måste fungera i sin tilltänkta miljö och även tåla transport. Det kan handla om basstationer som ska klara jordbävningar, antenner i kustnära områden som utsätts för fukt, salt och kyla, transportabla mätinstrument som ska tåla skakig miljö i fordon samt slag och stötar. Vill du vara säker på att din produkt fungerar felfritt i sin normala miljö? Då ska du anlita oss för miljötålighetsprovning.

Förebygg kostsam omkonstruktion

Genom att låta oss testa er produkts miljötålighet redan i ett tidigt utvecklingsstadium kan vi hjälpa er att förebygga en eventuell kostsam omkonstruktion. Din produkt provas av erfaren och kunnig personal i ett av nordens mest välutrustade och avancerade laboratorier för vibration-, stöt- och fallprov samt klimatprovning. Vi utför tester enligt nivåer i ASTM, ETSI, IEC, IEEE, ISO, ISTA, MIL med flera. Är det bråttom? Inget problem! Vi är vana och har rutiner för provning med såväl kort framförhållning som långsiktig planering.

Ackrediterad vibrationsprovning sedan 1994

Vårt testcenter i Kista är ackrediterat för vibrationstester enligt följande metoder:

 • IEC 60068-2-6 Sinusoidal
 • IEC 60068-2-27 Shock
 • IEC-60068-2-31 Rough handling shock
 • IEC 60068-2-57 Time history method
 • IEC 60068-2-64 Random
 • GR-63-CORE Earthquake

Ackrediterade klimattester

I klimattesterna kombineras och cyklas kyla, värme, fukt och i vissa fall även saltdimma på olika sätt för att uppfylla de flesta förekommande provningsstandarder, exempelvis:

 • IEC 60068-2-1 Cold
 • IEC 60068-2-2 Dry heat
 • IEC 60068-2-14 Change of temperature
 • IEC 60068-2-30 Damp heat cyclic
 • IEC 60068-2-38 Composite temp. / humidity cyclic test
 • IEC 60068-2-78 Damp heat, steady state

Kontakta oss! Vi kan miljötålighet och har kunskap och kunder i de flesta sektorer till exempel inom rymdindustri, telekom, medicinteknik, bil, båt, tåg, elektronik, laboratorieutrustning, verktyg, försvar och lantbruk.

Man carrying a box in front of a climate chamber Miljötålighet

Vi har klimatkammare av olika storlek för provning av miljötålighet. Detta är en av de mindre.

Kontakta oss

Torben Jacobson
08 676 7059
Skicka e-post
Rodolfo Osorio
08 676 7099
Skicka e-post

Swedac logo