Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Accredited methods: Physical testing of pulp and paper

Paper Method Range of measurement
Standard atmosphere
for conditioning
ISO 187:1990
SS-EN 20187:1993
22-24°C
48-52% RH
Thickness, density ISO 534:2005
SS-EN 20534:2005

Structure thickness SCAN P 88:01 30-500 µm
Grammage ISO 536:1995
SS-EN ISO 536:1996
1-500 g
≤ 6000 g/m²
Air permeance,
Bendtsen method
ISO 5636-3:1992 0.34-15.3 µm/Pas
Air permeance,
Gurley method
ISO 5636-5:2003
SCAN P 19:78
0.1-100 µm/Pas
Surface roughness,
Berndtsen method
ISO 8791-2:1990 50-1200 ml/min
PPS Print Surf method ISO 8791-4:2007 0.6-6.0 µm
Tensile strength properties
(0.2 mm/s at 100 mm test span
0.36 mm/s at 180 mm test span)
ISO 1924-2:1994
SS-EN ISO 1924-2:1995
0.5-33 kN/m
Tensile properties
(1.7 mm/s at 100 mm test span)
ISO 1924-3:2005 0.5-33 kN/m
Tearing resistance ISO 1974:1990
SS-EN 21974:1995
5-7500 mN
Bursting strength of paper ISO 2758:2001 70-1400 kPa
Folding endurance ISO 5626:1993 1-99999
Compression strength
Short span test
ISO 9895:1989
2.0-19.99 kN/m
ISO-brightness ISO 2470:1999

0.1-100%
400-700 nm

Opacity, Y-value ISO 2471 <95%
Light scattering coefficient
Light absorption coefficient
ISO 9416:1998 s unlimited when
k < 5
CIE whiteness, D65/10° ISO 11475 40-220 units
according to the equation
Pulp Method Range of measurement
Physical properties
of laboratory sheets
ISO 5270:1998
SS-EN 5270:1999
 
Dry matter content ISO 638:1978
SS-EN 20638:1994
5-90%
Disintegration of pulp
Chemical
ISO 5263-1:2004  
Disintegration of pulp
Mechanical at 85°C
ISO 5263-2:2004  
Stock concentration ISO 4119-1995
SS-EN ISO 4119:1996
 
Laboratory beating
PFI mill method
ISO 5264-2:2002
SS-EN ISO 2564-2:2002
 
Drainability
SR-number
ISO 5267-1:1999
SS-EN SIO 5267-1:2000
5-90 SR
Preparation of laboratory sheets ISO 5269-1:2005
SS-EN ISO 5269-1:2005

60±3 g/m²
140±7 g/m²

Preparation of laboratory sheets
for ISO brightness
SCAN-CM 11:95
ISO 3688:1999
200±20g/m²