Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Massans egenskaper

Vårt massaprovningslabb erbjuder ackrediterad provning av de vanligaste mätbara fysikaliska egenskaperna hos massaprover. Vi utför också malning och arkformning i laboratorieskala.

Vår erfarenhet av att använda och utveckla metoder för att mäta massakvalitet online gör att vi kan hjälpa kunderna i deras egna mätningssystem för massakvalitet och med att tolka resultat. Funktionsanalys av online-massamätningssystem kan utföras antingen i våra laboratorier eller, ifall det gäller långtidsstudier, genom att sätta upp mobil utrustning vid bruket.

Våra jämförandeprovningssystem kan användas för att komplettera spårbar kalibrering kopplat till ackrediteringstillämpningar.


Mald massa i vårt labb.

Kontakta oss

Konstantin Sundin
08 676 7043
Skicka e-post