Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Instrument och apparatur

 • Vätskekromatograf/ masspektrometer (LC/MS)
 • Gaskromatograf/masspektrometer (GC/MS)
 • Högupplösande masspektrometer (GC/HRMS)
 • Head-spaceutrustning för GC/MS-analys
 • Pyrolys-GC/MS
 • MALDI/MS
 • Kapillärelektrofores
 • Gaskromatografi
 • Jonkromatografi
 • Metallanalys: ICP-OES & FIMS
 • UV (diode array)- och IR-spektrofotometrar
 • TOC- och COD-instrument
 • Vätskekromatografi (HPLC)
 • Storlekskromatografi (SEC)
 • NMR-spektrometrar (vätskefas och fastfas)
 • Extraktionsutrustning (ASE, Soxtec etc)
 • Migrationsceller

Kontakta oss

Anna Jacobs
08 676 7152
Skicka e-post