Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kemisk analys och Produktsäkerhet

Kemisk analys

Kemisk analys i nära kommunikation med våra kunder

Kemiska analyser utgör en viktig grund inom alla Innventias verksamhetsområden och genom våra värdekedjor. Tack vare vår bredd, erfarenhet och avancerad utrustning kan vi erbjuda en mängd olika analystjänster.

Vårt arbetssätt

Kommunikation och kvalitet är viktigt för oss. Vi strävar efter att alltid ha en nära dialog med våra kunder. Vårt team av forskare och analysexperter hjälper dig gärna med rådgivning rörande till exempel val av analysmetoder, provtagning, eller med tolkning av analysdata. Vi kan också hjälpa till med metodutveckling och metodimplementering.

För att garantera en hög kvalitet är ett antal av våra analyser ackrediterade enligt ISO 17025. Exempelvis blev vi år 2014 världens första leverantör av ackrediterad analys av kolhydrater i ved och massa. Som en del i vår kvalitetskontroll deltar vi i provningsjämförelser och vi deltar också aktivt i nationellt och europeiskt standardiseringsarbete.

Våra expertområden

 • Massa och bioraffinaderi
  Analyser för massa- och bioraffinaderiområdet är en omfattande och komplex verksamhet som täcker analys av alla tänkbara procesströmmar; flis, massa, processvätskor och lutar, såväl som produkter; massa, papper, kartong och bioraffinaderiprodukter såsom lignin, hemicellulosa och extraktivämnen. För mera information, se våra informationsblad (till höger).
 • Produktsäkerhet
  Produktsäkerhetsområdet växer kontinuerligt i takt med att medvetenheten hos användare och myndigheter blir större. Grunden för produktsäkerhetsanalyser är att analysbetingelserna måste anpassas till produktens användningsområde och gällande krav. En mycket viktig del av analysarbetet är därför dialogen med kunden, något som vi lägger stort fokus på. Vi har under hösten arbetat med de två mest uppmärksammade perfluorerade och polyfluorerade ämnen (PFAS). En analysmetod baserad på HPLC-MS/MS har implementerats för PFOS (perfluorooktan sulfonat) samt PFOAS (perfluoroktansyra) för ett flertal provmatriser. 
 • Problemlösning
  Ibland vet man inte vilken kemisk förening man letar efter. I andra fall vet man precis vad man söker men hittar ingen analysleverantör. I båda fallen har vi stora möjligheter att hjälpa till, tack vare vår analyskompetens och fina instrumentpark. I synnerhet pyrolys-gaskromatografi/masspektrometri och FTIR-spektrometri är kraftfulla instrument för att identifiera okända prover. Saknas leverantör av en viss metod kan våra analysexperter hjälpa till med metodutveckling och metodanpassning och vid behov kan vi sätta upp nya analysmetoder enligt våra kunders önskemål.

 Våra tjänster

 • Vi erbjuder uppdragsanalyser och konsultation inom våra expertområden. Mer information återfinns i våra informationsblad (till höger). Alla enskilda analyser finns också sammanställda i vår analyslista.
 • Vi utvärderar material avsedda för livsmedelskontakt i enlighet med gällande regelverk.
 • Vi anordnar provningsjämförelser för ett antal parametrar.
 • Vi utför metodutveckling och metodanpassning.

Kontakta oss gärna för diskussion, priser och offerter!

Kontakta oss

Anna Jacobs
08 676 7152
Skicka e-post

Publicerat

"Structural changes in softwood kraft lignin during nonoxidative thermal treatment",
Rönnols J, Schweinebarth H, Jacobs A, Stevanic J S,  Olsson A-M, Reimann A, Aldaeus F, Nordic Pulp & Paper Research Journal 30(2015):4

“Effect of various pulp properties on the solubility of cellulose in sodium hydroxide solutions“,
Kihlman M,  Aldaeus F, Chedid F, Germgård U, Holzforschung 66 (2012) 601–606. (DOI: 10.1515/hf-2011-0220)

“Simplified determination of total lignin content in kraft lignin samples and black liquors”,
Aldaeus F, Schweinebarth H, Törngren P, Jacobs A, Holzforschung 65 (2012) 601–604. (DOI: 10.1515/hf.2011.102)

Miniaturized determination of ash content in kraft lignin samples using oxidative thermogravimetric analysis   Aldaeus, Fredrik; Olsson, Anne-Mari; Stevanic, Jasna S. Nordic Pulp & Paper Research Journal (2017), 32(2), 280-282. 

Consecutive determination of softwood kraft lignin structure and molar mass from NMR measurements   Roennols, Jerk; Jacobs, Anna; Aldaeus, Fredrik Holzforschung (2017), 71(7-8), 563-570.  

Thermal and alkali stability of sodium dithionite studied using ATR-FTIR spectroscopy   Veguta, Vijaya Lakshmi; Stevanic, Jasna S.; Lindstroem, Mikael; Salmen, LennartBioResources (2017), 12(2), 2496-2506.

 

 


Hos Innventia hittar du avancerad kemisk analysservice inom ved, massa, papper och förpackningar.