Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Provning av Wellpapp

Du som använder eller tillverkar wellpapplådor har förstås erfarenhet och kunskap om vilka konstruktioner och råvaror som passar dig för de vanligaste lådorna.

Om du behöver utveckla nya förpackningar är kanske valet av råvaror inte lika självklart. Du kan behöva klarlägga i vilken transportmiljö förpackningar och produkter ska fungera, för att kunna välja vilken wellpappkvalitet som är bäst lämpad.

Provning av wellpapp enligt ISO-standard

Du kan få hjälp att göra provningar på både material och lådor för att verifiera att dina krav uppfylls. Vi erbjuder provning av wellpapp enligt följande standarder:

  • ISO 5628 Bending stiffness, four-points
  • ISO 3037 Edge Crush Resistance (ECT)
  • ISO 23035 Flat Crush Resistance (FCT)
  • ISO 2759 Bursting strength
  • ISO 3034 Thickness
  • ISO 3039 Corrugated board – grammage of the respective paper layers

Provningsmetoder och datorprogram för simulering av påkänningar som förekommer i olika led av tillverkning och användning av wellpapp utvecklas i vår forskning.

Wellpapp
Standardprovning av ECT (Kantkrosstyrka)


Konstantbelastning på lådor (krypförsök i cyklande klimat) där en låda fortfarande håller medan en låda kollapsat.


Program för simulering av temperatur och fuktfördelning vid wellpapptillverkning