Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Polymerer och plast

Förnybar eller ej - vi har god kunskap om både de välkända, petroleumbaserade plasterna som finns ute på marknaden idag och de kommande bioplasterna.

Vårt arbete med icke-förnybara plaster omfattar i första hand konsultuppdrag och kontraktsforskning som ofta innebär teknisk utvärdering och jämförelse av kommersiellt tillgängliga bioplaster och andra plaster som anses vara "gröna". I den senare gruppen ingår förnybara plaster/material som innehåller icke-förnybara tillsatser eller polymermatriser.

Vi testar och utvärderar materialen som svar på kundernas specifika behov som kan gälla:

 • barriäregenskaper
 • mekaniska egenskaper
 • vidhäftning och förseglingsbarhet (hot-tack)
 • bearbetning som extrudering
 • varmpressning av nya blandningar

Våra tester för polymerer:

 • ISO 527- 1:1996 Plastics – Determination of tensile properties – Part 1: General principles and Part 3: Test conditions for films and sheets
 • ISO 7765-1:2004 Plastics - Film and sheeting – Determination of impact resistance by the free-falling dart method – Part 1: Staircase methods
 • ASTM D5748 – 95 (Reapproved 2007) Standard Test Method for Protrusion Puncture Resistance of Stretch Wrap Film
 • SS-EN 14477:2004 Packaging – Flexible packaging material – Determination of puncture resistance – Test methods
 • ISO 6383-2:2004 Plastics - Film and sheeting – Determination of tear resistance – Part 2: Elmendorf method
 • ASTM D5264 – 98 (Reapproved 2011) Standard Practice for Abrasion Resistance of Printed Materials by the Sutherland Rub Tester
 • ASTM D3330 – 04 (Reapproved 2010) Standard Test Method for Peel Adhesion of Pressure-Sensitive Tape
 • ASTM D 1003 - 00. Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of Transparent Plastics

Kontakta oss

Thomas Trost
08 676 7087
Skicka e-post