Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Barriärlaboratorium

Många produkter förses med ett skydd av något slag. Det kan vara en förpackning för livsmedel eller läkemedel eller något slags skydd runt elektronik och solceller. Innehållet i förpackningen avgör valet av skyddande mono- eller multiskikt, dessa skikt brukar kallas barriärer.

På Innventia kontrolleras och verifieras kvaliteten hos barriärer mot exempelvis syrgas eller vattenånga med ASTM-klassad Mocon-utrustning. Vårt barriärlaboratorium är utvecklat och anpassat för att följa det som pågår i forskningsfronten och erbjuder:

  • Diskussionspartner och support i val av barriärmaterial
  • Mätning av film eller hel förpackning
  • Syrgastransmissionsmätning ned till 0,005 cm3/m2 d enligt ASTM D3985-05(2010)
  • Vattenångtransmissionsmätning ner till 0,0005 g/m2 d enligt ASTM F1249-06(2011)
  • Mätning av lättflyktiga organiska ämnens diffusion genom material. Detektion med gaskromatografi-masspektrometri. Metod utvecklad av Innventia.

Kontakta oss

Kristina Junel
08 676 7168
Skicka e-post
Helena Halonen
08 676 7253
Skicka e-post

Publicerat

Barrier Properties of Injection Molded blends of Liquid Crystalline Polyesters (Vectra) and High Density Polyethylene. G. Flodberg, M.S. Hedenqvist, U.W. Gedde. Polymer Engineering & Science, vol.43, Issue 5, pages 1044-1057, 2003.

Barrier and Surface Properties of Chitosan-Coated Greaseproof Paper: H. Kjellgren; M. Gällstedt; G. Engström; L. Järnström, Carbohydr Polym, 65(4), 453-460, 2006.

Oxygen and oil barrier properties of microfibrillated cellulose films and coatings: C. Aulin; M. Gällstedt; T. Lindström, Cellulose, 17(3), 559-574, 2010.