Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Förpacknings- och materialprovning

I arbetet med att utveckla och ta fram nya förpackningar och material är det viktigt att kunna mäta och värdera egenskaperna hos dessa. Det finns flertalet olika behov inom denna frågeställning; val av material och konstruktion, påverkan av applikationsklimat eller åldring, jämförelse och utvärdering av befintliga eller alternativa material.

Innventia har god erfarenhet inom detta och hos oss kan ni prova om er förpackning eller ert material lever upp till era förväntningar och ställda krav.

Flera olika standarder

Vi utför en mängd olika förpackningsrelaterade tester på wellpapp, plast och polymerer samt erbjuder konsultation kring dessa material. Vi mäter, kontrollerar och verifierar kvaliteten hos barriärer, testar och godkänner bärkassar och utför transportprovning på dina förpackningar. Vi använder flera olika standarder exempelvis ASTM, ETSI, IEC, ISO, ISTA, NEBS eller utför tester enligt era specifika behov.

Barriär

Kontakta oss

Helena Halonen
08 676 7253
Skicka e-post
Thomas Trost
08 676 7087
Skicka e-post