Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tryckkvalitet

Vi har verktyg för att karakterisera tryckkvalitet!

  • Hur ska jag mäta tryckdefekter på ett sätt som motsvarar det man ser?
  • Använder du visuella bedömningar av tryckkvalitet och vill slippa tidskrävande tester och variationer som till viss del är personberoende?

Det finns många typer av tryckdefekter. Några exempel är flammighet, otryckt yta (UCA), missade rasterpunkter, glansvariation, tryckskärpa, kantskärpa och genomtryck.
Olika trycktekniker, såsom flexo, djuptryck, offset och inkjet, kan få problem med dessa defekter i olika grad.

Läs våra produktblad och kontakta oss för mer information och priser.

Flammighet – Tryckdensitetsvariationer
i fullton och rastertryck. *

Köp din egen programvara för flammighetsanalys!
Mottling expert. *

White-top Mottling - Reflektansvariationer på otryckt kartong och säck. *

Beskrivning: UCA-demo

Otryckt yta (UCA) i flexo- tryck. *

Tryckglansvariation uppmätt som vi upplever den (areamätning), 13x13 mm2.  Mäter 200/200

Tryckglansvariation möjlig att mäta i olika vinklar (spår-mätning). Provstorlek upp till A3.

Missade rasterpunkter i djuptryck och offset. *

Genomtryck – mäter lokala variationer av genomtryck till papperets baksida. *

Beskrivning: O:\FMM-Alla\Marknad\Marknadsmaterial\Produktblad\Original\PrintSharpness\Underlag\Bilder\Original-inkjet-xeroxpaper-vriden.jpg

Tryckskärpa och suddighet på tryckta linjer och kanter. *

Cracks in coating/ink layer

Mätning av sprickor i bestryknings-/färgskikt som uppkommer vid bigning och falsning. *

*) Metoden finns även till försäljning