Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pappers- och kartongstruktur

Papperets eller kartongens inre struktur har stor betydelse för formation, styrka och kvaliten av den färdiga produkten. Att studera pappers- kartongstrukturen är viktigt vid utveckling av nya produkter. Vi har verktyg för att karakterisera pappers- och kartongstrukturen.

Läs våra produktblad och kontakta oss för mer information och priser

Formation – Lokal ytviktsfördelning uppmätt med betastrålning. Fungerar upp till 90 g/m².

Innventia Grammage Map Inspector programvara – Ett flexibelt sätt att själv utvärdera formationsbilder

Optisk formation – Det visuella intrycket av papprets formation. *

Beräkna lokal fiberorientering i skiktade pappersark. *

Beräkna optisk formation i skiktade pappersark.

Mätning av arkets tvärsnittsfördelning av fiber, fyllmedel och bestrykning.

Avbilda arkets lokala tjockleksvariationer

Mätning av arkets andel fiber och porer i zoner i tjockleksriktningen.

Lokala densitetsvariationer – En matchad kombination av lokal tjocklek och lokal ytvikt.

Mikrotomograf som ger högupplösta 3D-bilder av ved, papper och kartong.

Bestrykningskikts-variationer med burn-out teknik. *

 *) Metoden finns även till försäljning 

Kontakta oss

Marco Lucisano
08 676 7285
Skicka e-post
Paulina Sandberg Birgersson
08 676 7019
Skicka e-post

Produktblad

Local Paper Grammage

Formation

Sheet splitting

Optisk formation

Lokal fiberorientation

Optisk formation i skiktade ark

Lokal fiberorientering

Lokala tjockleksvariantioner

Papperstruktur

Mikrotomografi

 

Publicerat

Estimation of fibre orientations using steerable filters
Rosén, F., Söderberg, D., Lucisano, M., Östlund, C.
PaperCon '08, TAPPI, Norcross, GA (2008).