Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Korrelera lokala egenskaper

För att göra ännu bättre produkter med så låg energi- och materialåtgång som möjligt är det viktigt att förstå hur olika egenskaper hos papperet och kartongen beror av varandra. För att få full förståelse för detta räcker det oftast inte med att mäta medelvärden av olika egenskaper, man måste mäta egenskaperna som en area (2D-mätning), och korrelera dessa på lokal nivå.

För att kunna göra detta måste de inlästa egenskaperna först matchas så att de ligger i register med varandra innan dessa korreleras. Vi har verktygen för att göra detta!

Fyra egenskaper (tjocklek, permeans, densitet och ytvikt) har mätts som 2D-bilder och sedan matchats med varandra. Detta möjliggör korrelering av egenskaper på lokal nivå.

Kontakta oss

Hans Christiansson
08 676 7381
Skicka e-post
Sofia Thorman
08 676 7133
Skicka e-post