Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Fiberkarakterisering

Vi har verktyg för att göra fiberkarakteriseringar.

  • Vi använder bl a instrumenten AFM, SEM, CLSM, X-ray mikrotomograf och ljusmikroskop för analyser av bl a fibrer och fibriller.
  • För att analysera dessa bilder använder vi oss av dessa bildanalysmetoder.

Läs våra produktblad och kontakta oss för mer information och priser

Mät storleksfördelningen av cellolosans fibrill-aggregat i S2-väggen med AFM.

Mät fördelning av fibervägg- och lumendimensioner av tvärsnitt. 

 

Mät fibrernas fibrilleringsgrad.

Mät mikrofibrillvinkel med konfokalmikoskop.

Avbilda och mät fiberytor med ljusmikroskop, SEM, konfokalmikroskop eller AFM.  

Analys enligt ISO 9184:1-5. Procentandel av fibrertyper som finns i en massa eller papper samt vilken typ av massa- eller blekningsprocess som använts.

Ljusmikroskopbilden färgas med Lofton-Merrit lösning och visar visar oblekt sulfat barrvedsfibrer (blå), oblekta sulfit fibrer (Violette) och blekta fibrer (färglös).

 

 

 

 

Kontakta oss

Peter Hansen
08 676 7236
Skicka e-post
Anna Jacobs
08 676 7152
Skicka e-post

Produktblad

Struktur analys