Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bildanalys och mikroskopi

Bildanalys och mikroskopi är viktiga verktyg som kan hjälpa dig inom de flesta forskningsområden, från analys av ved, fibrer, körbarhet, pappersstruktur, pappersyta till tryckbarhet, och vi har en lång och gedigen erfarenhet inom detta område.

Läs mer om våra mätmetoder inom dessa områden:

  • Tryckkvalitet
  • Pappers- och kartongyta
  • Pappers- och kartongstruktur
  • Fiberkarakterisering
  • Körbarhet

Våra mätmetoder används både inom våra egna forskningsprojekt och för mätuppdrag. Ett av våra mål är att ta fram lättanvända metoder som kan implementeras i pappersindustrin för användning både inom forskning och för kvalitetskontroll.  Vi kan även utveckla skräddarsydda metoder åt er.

Utrustning:

Vårt mikroskopilabb använder bl a instrumenten AFM, SEM, CLSM, röntgenmikrotomograf och ljusmikroskop för analyser av fibrer, fibriller, tvärsnitt och ytor i hög upplösning.


Vid analys av pappersyta och prediktering av tryckresultat används framförallt OptiTopo, FRT-MicroProf, Print Simulation Tester (PST) samt mätare för lokal tjocklek i vårt trycklabb. Vid absorptionstester används FibroDAT och MicroDAT och vid on-line mätningar av pappersyta används
On-line OptiTopo.

Inom tryckutvärdering används främst kamera- och skannersystem och vid provtryckningar och körbarhetstester används labb-, pilot- och fullskalepressar såsom IGT-F1, Prüfbau, ISIT och Lint-Pick tester i vårt tryckbarhetslabb.

Pappersstruktur studeras förutom med mikroskopimetoder, genom betastrålning och med ljusbaserade kamerasystem.  Vid on-line mätningar används IR-kameror för mätningar av temperatur och ljusbaserade kamerasystem för att mäta formation (SOFA).Kontakta oss

Hans Christiansson
0768767381
Skicka e-post