Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Samarbetsprojekt

Vår delägare RISE (Research Institute of Sweden) har startat en kostnadsfri supportverksamhet för SME företag där Innventia ingår. Detta är en nationell satsning där målet är att öka det svenska SME deltagandet i EU-projekt.

Kontakta oss gärna eller gå in på RISE

Exempel på samarbetsprojekt: Forska &Väx Jonsac AB

Projektet syftade till att ta fram en ny komposterbar avfallssäck/påse som står emot vått matavfall. Produkten skulle sedan gå att omsätta i en produkt som kan produceras i företagets befintliga maskinpark. 

Genom kontrollerade laboratorieanalyser i Innventias laboratorier har man sedan kunnat identifiera svagheter hos prototyperna och således kunnat föreslå förbättringar. Försöken i labskala har sedan fungerat som utgångspunkt för planering och design av fullskaleförsök i företagets produktionsanläggning. 

Genom materialval och processoptimering har en ny kostnadseffektiv produkt tagits fram med bättre resistens mot fett och väta än de säckar/påsar som tidigare funnits på marknaden. Denna produkt har fungerat bra i pilotförsök hos kund och i komposteringsanläggning.

Power point bild>>

Kontakta oss

Kennert Johansson
08 676 7061
Skicka e-post
Ebba Bolinder
08 676 7338
Skicka e-post