Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Finansiering

Tillgång till kapital för investeringar i ny kunskap och nya arbetssätt är avgörande för att utveckla och stärka företagens konkurrenskraft. Innventia har lång erfarenhet av att arbeta med olika program och kan hjälpa dig att hitta vad som skulle passa dig bäst.

Regionalt och nationellt i Sverige, såväl som i Europa finns en flora av bidragsmöjligheter för företag som vill satsa på att föra in ny kunskap i organisationen genom FoU (Forskning och Utveckling).

Till höger följer en lista med några av de vanligaste formerna för FoU-finansiering.

Kontakta oss

Kennert Johansson
08 676 7061
Skicka e-post
Ebba Bolinder
08 676 7338
Skicka e-post