Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

EUSME Support Horizon 2020

Nätverket EUSMESupport2020 ger kostnadsfritt stöd för små och medelstora företag.

Horizon 2020

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni forskning för att utveckla era produkter och tjänster? Vi reder ut begreppen och går igenom dina möjligheter till bidrag från EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars. Nedan ser du vilken support vi kan ge ditt företag. I länken till höger är du välkommen att ställa din fråga. Vi svarar dig inom 48 timmar. Vill du att vi ska ringa upp eller vill du ha ett möte skriver du även det.

Vi som deltar i nätverket EUSMESupport2020 som leds av RISE är följande åtta organisationer; RISE-instituten Swerea, Innventia, Swedish ICT och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Supportkontoret vid Sweden BIO, EEN-kontoren vid Uminova och LTU Business samt IVL Svenska Miljöinstitutet. Alla i nätverket arbetar under sekretess.

Detta kan du få hjälp med:

  • Diskussion kring ditt företags behov, identifiering av EU-program och möjliga ingångar
  • Diskussion av preliminära idéer och formulering av ett projekt
  • Råd vid registrering av företaget i EU:s databas
  • Råd om sammansättning av konsortier, tips kring partnersökning
  • Genomgång av de ekonomiska och administrativa villkoren
  • Genomgång av ansökningsförfarandet, de olika stegen och den fortsatta hanteringen efter inlämning
  • Råd kring hur man skriver ansökan och genomläsning av ansökningar
  • Rådgivning under genomförandet av godkända projekt, t ex i frågor rörande rapportering
  • Helpdesk för snabba svar på enklare frågor