Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

SME-verksamheten på Innventia

Innventia erbjuder kostnadsfri rådgivning till små och medelstora företag (SME), kring våra kärnområden massa, papper, förpackningar och bioraffinering.

Vad är ett SME?

Med små och medelstora företag (SME) avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag har

  1. Färre än 250 anställda och
  2. Antingen en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner Euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner Euro per år.

Hur kan vi utveckla din verksamhet?

Målet med vårt stöd till SME är att ditt företags produkter och processer skall bli bättre och konkurrenskraftigare. Vår erfarenhet är att små och medelstora företag är olika och att stödet då också måste se olika ut.

Därför kan vi arbeta tillsammans på flera olika sätt:

Innovationsprojekt
I innovationsprojekt utvecklar vi dina processer eller produkter. Innventias experter inom våra olika områden är här ett kraftfullt stöd

Forskningssamarbeten
Nationella forskningsprogram eller EUs ramprogram är viktiga för ett företags tekniska utveckling. Vi kan hjälpa dig med hela processen från en inledande diskussion till att stödja dig kring ansökan, budgets, genomförande samtidigt som vi medverkar med vår tekniska expertis.

Tester och pilotkörningar
Innventia har ett stort antal labb och pilotutrustningar . Dessa kan vara värdefulla verktyg för dig att utnyttja i din produktutvecklingsprocess

Nätverk
Innventia driver ett flertal forskningssamarbeten och näringslivsgrupper med inriktning på forskning, följa lagstiftning eller visa på hållbarheten i processer och produkter. Samverkan med andra företag är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla sin verksamhet och skapa nätverk.

Innventia samverkar också med andra forskningsinstitut, högskolor och universitet och kan också på detta sätt stödja din verksamhet.

Kontakta oss så hittar vi bästa sättet att hjälpa dig.

Kontakta oss

Kennert Johansson
08 676 7061
Skicka e-post
Ebba Bolinder
08 676 7338
Skicka e-post