Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Från idé till produkt

Använd våra innovationstjänster för att utveckla din idé till en fullfjädrad produkt eller process. Hos oss finns resurser och processer som du kan använda för att utveckla idéer, utföra försök och sedan testa och analysera resultaten - allt under förhållanden av absolut sekretess. 

Innventias innovationspil synliggör den dynamiska strukturen i vår innovationsprocess.

Innventia Innovation Arrow

Kontakta oss

Pia Wågberg
08 676 7310
Skicka e-post