Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Innovationsstöd

Ur ett historiskt perspektiv har vi ägnat oss åt forskning och innovation långt innan begreppet blev allmänt etablerat. Med en fot i den akademiska världen och den andra i branschen har RISE Bioekonomi en unik möjlighet att verka som en innovationspartner för industriella kunder samt att arbeta i samverkan med universitet och tekniska högskolor.

Höj din innovationsnivå med offentligt finansierad forskning

Vi har ett väl etablerat samarbete med universitet och högskola, exempelvis i projekt finansierade av EU eller Vinnova. På så sätt kan vi fortsätta bygga upp kunskap och fylla kompetensbehov inom områden där industrin ännu inte är mogen att finansiera. 

Sedan flera år har vi byggt upp kompetens om hur ansökningsprocessen mot offentliga finansiärer ska utföras så effektivt som möjligt för att nå framgång. Denna kunskap kommer naturligtvis dig som kund till nytta om du behöver matchning av finansieringen från myndigheter. Vi erbjuder även denna kunskap särskilt paketerad för dig som är verksam inom ett litet eller medelstort företag i Sverige. Ta chansen att höja din innovationsnivå med hjälp av offentligt finansierad forskning!

Innovation in progress
Innovation på gång.

Kontakta oss

Pia Wågberg
08 676 7310
Skicka e-post