Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

The Bioeconomy Research Programme 2018-2020

En ny ekonomi håller på att växa fram – en bioekonomi. Den uppstod ur klimatförändringarna och vårt ohållbara utnyttjande av planetens resurser, och när den är mogen kommer den att innebära fantastiska möjligheter för biomassaindustrin.

På RISE tror vi att förnybara råmaterial i framtiden kan ersätta många fossila råmaterial. Vår roll är att navigera och utforska vägarna till denna omvandling genom kunskap och forskning. Ny teknik måste optimeras, särskilt när den ska konkurrera med hundra år av fossilbaserad teknik. Därför anser vi att samarbeten inom branschen är ett viktigt steg i omvandlingsprocessen.

The Bioeconomy Research Programme 2018–2020 är RISE:s bidrag till detta. Det är ett forskningsbaserat acceleratorprogram för att omvandla industrin till en bioekonomi.

Ett forskningsprogram med flera klienter

Vårt multiklientprogram erbjuder ett unikt affärsnätverk, en mötesplats för diskussion och högt i tak för utmanande idéer. Forskningsområdena, som inriktas mot industriella behov, globala trender och marknadsdrivkrafter, kommer ständigt att granskas, förbättras och bedömas under programmets gång. Projekten inom programmet är utformade för att ge klientnytta och skapa värde inom nya teknologier. Våra experter och projektledare kommer att leda forskningen och ha hela RISE:s infrastruktur till sitt förfogande. Resultatet av den forskning som genomförs delas mellan de deltagande parterna.

Vill du vara en del av detta?

Tillsammans kan vi tränga igenom snårskogen av ny teknik och samtidigt optimera och förbättra befintlig teknik. 

Tillsammans delar vi riskerna med att utforska nya biomaterial och processer, och vi strävar hela tiden efter att hitta de bästa metoderna med tanke på energi, teknisk görbarhet och materialegenskaper. 

Tillsammans implementerar vi ny teknik i befintliga infrastrukturer för att förbereda företagen för en framtid där konsumenternas krav på naturliga, återvinningsbara, högkvalitativa och säkra produkter är av största vikt.