Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Forskningsprogram

Kärnan i vår verksamhet är vårt treåriga forskningsprogram. Många banbrytande processer och produkter inom skogsindustrisfären har sitt ursprung från detta. Programmet löper i treårsperioder.

I forskningsprogrammet arbetar olika företag tillsammans för att forska om gemensamma problem och frågeställningar. Det kan exempelvis handla om hur man energieffektiviserar avvattningsprocessen vid papperstillverkning eller hur man ur restprodukter från massatillverkning utvinner förnybara kemikalier och material.

Deltagande företag tar sedan de resultat som kommer ur programmet och vidareutvecklar till egen nytta, med vår hjälp eller på egen hand. Genom att arbeta tillsammans om strategiskt viktiga frågor finns det dessutom goda möjligheter att erhålla offentlig finansiering för att växla upp industrins investeringar.

Läs mer om innevarande forskningsprogram och föregående (kluster)forskningsprogram i länkarna till vänster.

Forskningsprogram Innventia