Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Referensstandarder

IR3 referensstandarder

OCL (Optical Calibration Laboratory) kan erbjuda både fluorescerande och icke-fluorescerande IR3 referensstandarder.

  • Icke-fluorescerande IR3 standarder:
    -   För kalibrering av reflektansfaktorerna i ert instrument.
  • Fluorescerande IR3 standarder:
    -   För justering av UV-innehållet i instrumentets belysningsdel.

Beskrivning: IR3_standards.bmp

Exempel på en icke-fluorescerande (överst) och en fluorescerande IR3 standard.

För era behov

Inom de två huvudtyperna; fluorescerande och icke-fluorescerande, finns det ett antal varianter som motsvarar kraven för olika instrument. Kontakta oss eller läs mer om referensstandarder i produktbeskrivningen (Product description).

Praktisk information

Varje referensstandard består av en opak bunt av mycket stabilt papper. De rapporterade värdena är endast giltiga för det första arket i bunten. Det är mycket viktigt att standarderna hanteras och lagras på rätt sätt, se våra Allmänna instruktioner (General instructions).

Vi rekommenderar starkt att använda arbetsstandarder för regelbunden kontroll av kalibreringen av ert instrument. Om det  blir en avvikelse, använd arbetsstandarden för omkalibrering av instrumentet. IR3 standarden bör endast användas för att kontrollera eller kalibrera om arbetsstandarden.