Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Andra tjänster

Förutom de ISO-auktoriserade IR3 referensstandarderna, tillhandahåller vi också andra typer av kalibreringsreferenser och hjälp till utveckling av mätmetodik.

Kalibreringsreferenser för CIE D50 och A illuminants

Vi kan erbjuda kalibreringsreferenser för kolorimetriska instrument med CIE D50 och A illuminants och inställningarna för belysning/betraktning i både D/0o och 45o/0o.

  • Icke-fluorescerande referenser:
    -   För kalibrering av reflektansfaktorerna i ert instrument.
    -   Spektrala reflektansfaktorer, CIEXYZ, CIELAB
  • Fluorescerande referenser:
    -   För justering av UV-innehållet i instrumentets belysningsdel.
    -   Spektrala reflektansfaktorer, R457, CIEXYZ, CIELAB

Transmittansmätningar

Vi kan också utföra transmittansmätningar på papper och kartong för UV och synligt ljus i det spektrala våglängdsområdet mellan 360-740 nm.

Kalibreringsreferens för White Top Mottle (WTM)

Vi tillhandahåller kalibreringsreferens för mätning av White Top Mottle på kartong. Undersökningar har visat att reflektansvariationer på otryckt kartong; känt som White Top Mottle (WTM) korrelerar väl med mottling på tryckt kartong. Kontroll av WTM på kartong är därför första steget för att kontrollera tryckflammighet.

Exempel på White Top Mottle på kartong.

Hjälp till utveckling av mätmetodik

Vi har stor kompetens och erfarenhet i att medverka vid era försök att hitta/förbättra mätmetoder. Att omsätta teori till praktik med smarta lösningar är vår styrka och tradition. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Optics
08 676 7000
Skicka e-post