Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Optisk Kalibrering

OCL (Optical Calibration Laboratory) vid Innventia är ett av fem ISO/TC6 auktoriserade laboratorier i världen. Vi tillhandahåller referensstandarder (IR3) för kolorimetriska instrument, som uppfyller kraven i ISO-standarderna. Vi har mer än 30 års erfarenhet av kalibreringsservice för pappers- och massaindustrin världen över.

Varför är kalibrering nödvändig?

De optiska egenskaperna för papper och kartong, såsom reflektans, vithet, ljushet och opacitet, är viktiga försäljningsargument för papperstillverkare. Det är därför väsentligt att mäta och rapportera dessa värden på ett noggrant och standardiserat sätt. Korrekt instrumentkalibrering är grundläggande för en exakt mätning. Även om metoder för mätningar av optiska egenskaper kan variera för olika applikationer och från land till land, är korrekt kalibrering väsentlig för alla.

Beskrivning: ocl_web.jpg

Illustrationer av optiska egenskaper hos papper (vänster) och optiska kalibreringsstandarder (höger).

 

Kontakta oss

Optics
08 676 7000
Skicka e-post

Publicerat

L. G. Coppel, Whiteness and fluorescence in paper – Perception and optical modelling, Licentiate Thesis nr. 47, Mid Sweden University, Sweden (2010).

C.M. Fahlcrantz, A. Teleman, H. Christiansson, White top mottle reference standards, STFI-Packforsk report: 163.

L. G. Coppel, M. Andersson, P. Edström , "Determination of quantum efficiency in fluorescing turbid media," Applied Optics, 50(17), 2784-2792 (2011).

L. Yang and R.D. Hersch, "Extending the Kubelka-Munk model to a non-diffuse light distribution", J. Imaging Science and Technology, vol. 52, pp. 030201-7 (2008).

L. Yang and S.J. Miklavcic, Revised Kubelka-Munk theory. III. A general theory of light propagation in scattering and absorptive media, J. Opt. Soc. Am. A 22 (2005), pp. 1866-1873.