Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Chemical analysis of pulps and process liquids

Please read the General terms before ordering!

  
ROUND 1 - PULP AND PAPER SAMPLES 


Sample 2017-1A - Kraft pulp I (unbleached) SEK 2900


Sample 2017-1C - Sulphite pulp, SEK 2900

Sample 2017-1B - Kraft pulp II (bleached), SEK 2900


 
  
ROUND 2 – LIQUORS AND EFFLUENTS  


Sample 2017-2A - White liquor, SEK 2900


Sample 2017-2C - Bleaching effluent, SEK 2900
Sample 2017-2B - Black liquor, SEK 2900


 
  
ROUND 3 - KRAFT LIGNIN 


Sample 2017 - 2017-3A – Kraft Lignin, SEK 1500

 
  
CONTACT AND BILLING INFORMATION 


  
  
 
 
 
  


  
Have you read the General terms document? Please go to the link at the top of the page!
I have read the General terms *

  


Please print the page before you send order! 
* Mandatory field