Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Provningsjämförelse för kemisk analys av massa och processvätskor

Provningsjämförelsen "Innventia Proficiency Test for Chemical analysis of pulps and process liquids" är en årligt återkommande jämförande provning för laboratorier som jobbar med kemisk analys av massa (Round 1), processvätskor (Round 2) och lignin (Round 3). Över 40 tester ingår.