Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Jämförande provning

RISE Innventia erbjuder jämförande provning för kemisk analys av massa och processvätskor.

Denna service kan användas:

  • När du behöver veta om dina metoder och instrument ger korrekta resultat.
  • Som ett komplement till spårbar kalibrering när ett laboratorium ansöker om certifiering eller ackreditering.

Innventia skickar ut prover, instruktioner och mallar till deltagarna, som genomför provningar enligt egna eller standardiserade metoder. Resultaten skickas tillbaka till Innventia, som sammanställer en rapport åt deltagarna.