Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

OptiTopo – mätning av pappers- och kartongytan

Pappers- och kartongytan har stor betydelse för tryckresultatet. Genom att mäta ytan och filtrera denna på lämpligt sätt kan tryckresultatet ofta predikteras på ett mycket bra sätt.

Många av våra kunder har insett att air-leak instrument såsom PPS och Bendtsen inte klarar detta tillräckligt bra. Vi använder OptiTopo, en mycket snabb metod som förutom mätvärden ger värdefulla bilder och illustrerar hur ytan ser ut.

Metoden kan t ex ge svar på :

  • Hur ska pappers-/kartongytan se ut för att vara optimal för tryckning?
  • Hur har papperets topografi påverkats av kalandreringen?
  • Är kantrullarna tillräckligt släta?

 

L&W OptiTopo- Köp ditt eget!