Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Formation

Programvaran Innventia Grammage Map Inspector ger mölighet att på ett flexibelt sätt:

  • Beräkna formationtal och storleksuppdelad formation av ett pappersark.
  • Undersöka lokal ytvikt i stråk eller i fritt placerade rektanglar eller cirklar av valfri storlek.
  • Simulera formationsvärden uppmätta med instrumentet Ambertec.

Resultaten kan t ex ge svar på hur ytvikten varierar i synliga stråk eller flockar och ge ledtrådar till orsaker i tillverkningsprocessen som ger dessa defekter.

Programvaran Innventia Grammage Map kräver som indata ett inskannat betaradiogram som framställs vid Innventia. Dessa inskannade betaradiogram kan skickas till er.

Metoden fungerar på papper med ytvikt upp till 90 g/m².

Formationen i ett pappersark

Kontakta oss

Paulina Sandberg Birgersson
08 676 7019
Skicka e-post