Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Fiberorientering

Fiberorienteringen i ett pappers-/kartongark kan nu mätas på en lokal nivå där arket först splittas i tunna skikt med hjälp av laminator. Därefter skannas varje skikt i hög upplösning varefter den lokala fiberorienteringen beräknas i 2x2 mm² stora kvadrater över ytan. En visualiseringsprogramvara kan på ett överskådligt sätt visa hur fiberorienteringen varierar i arket.

Metoden använder en flatbäddsskanner och en laminator.

Fiber i ett pappersark