Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Försäljning av mätmetoder

Vill du karakterisera olika egenskaper på ert eget labb?

Flera av metoderna använder en vanlig flatbäddsskanner vilket gör det lätt att implementera metoden både på forsknings- och driftslabb.

Läs mer om våra mätmetoder och kontakta oss för mer information och priser.

Tryckkvalitet

Flammighet

  • Behöver du ett eget instrument eller mjukvara för att analysera tryckkvalitet?
  • Gör ni visuella bedömningar av tryckkvalitet men vill slippa tidskrävande undersökningar och variationer som till viss del är personberoende?

 

Pappers- kartongyta och prediktering av tryckresultat

Pappersyta

  • Behöver du ett eget instrument eller mjukvara för att prediktera tryckkvalitet?
  • Vill du lära dig mer om hur den optimala tryckytan är beskaffad hos dina produkter och skaffa en fördel mot konkurrenter?

 

Arkstruktur

Fiber

Papperets-/kartongens inre struktur har stor betydelse för formation, styrka och kvaliteten av den färdiga produkten. Att studera pappers- kartongstukturen är viktigt vid utveckling av nya produkter.

 

Pappersfysik

Om du vill mäta curl och tvinning för kvalitetskontroll i ett produktionslaboratorium krävs höga nivåer av automatisering för att ha en tillräckligt stor provkapacitet. Vår Curl-O-Meter är ett nytt instrument som karakteriserar  en ur-planet stabilitet med hjälp av modern mätteknik.

Kontakta oss

Hans Christiansson
08 676 7381
Skicka e-post
Anita Teleman
08 676 7474
Skicka e-post

 

Produktblad

CurlOMeter