Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Testmetoder bioraffinaderi

Inom vår forskning har vi definierat vilka protokoll vi skall använda för analys av nya provtyper från bioraffinaderiet, t ex ligninprover. Dessa protokoll utgår från existerande metoder för ved och massa och från ”best practice”. Vi har validerat och, i mån av behov, anpassat metoderna för ligninprover och tagit fram repeterbarhetsdata. För att bidra till framgången i ligninforskning och handel vill vi dela med oss av dessa metoder till alla som är intresserade av ligninkarakterisering.

Initialt delar vi olika metoder som handlar om att bestämma ligninets renhet. Så småningom kommer fler metoder för att bestämma ligninets molekylära struktur, termiska egenskaper etc.

Välkommen att höra av dig till oss för att diskutera ligninegenskaper, kravspecifikationer och analysbehov i bioraffinaderiet. Du kan även beställa en kopia av analysmetoderna kostnadsfritt genom att skriva till någon av våra kontaktpersoner (till höger).

Biorefinery Test Method L1:2016  Kraft lignins - Dry matter content - Oven-drying method 

Biorefinery Test Method L2:2016  Kraft lignins - Ash content - Oven-ignition at 525 ºC method

Biorefinery Test Method L3:2016  Kraft lignins - Extractives content - Petroleum ether extraction method     

Biorefinery Test Method L4:2016  Kraft lignins - Lignin and carbohydrate content - Acid hydrolysis method

Biorefinery Test Method L5:2017  Kraft lignins - Elements (Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, S, Si, Zn) – ICP method with wet digestion

Biorefinery Test Method L6:2017  Kraft lignins - Glass transition temperature -- Differential Scanning Calorimetry method

Biorefinery Test Method L7:2017  Kraft lignins – Hydroxyl groups – 31P-NMR method

Kontakta oss

Anna Jacobs
08 676 7152
Skicka e-post
Fredrik Aldaeus
08 676 7188
Skicka e-post