Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Testmetoder bioraffinaderi

Inom vår forskning har vi definierat vilka protokoll vi skall använda för analys av nya provtyper från bioraffinaderiet, t ex ligninprover. Dessa protokoll utgår från existerande metoder för ved och massa och från ”best practice”. Vi har validerat och, i mån av behov, anpassat metoderna för ligninprover och tagit fram repeterbarhetsdata. För att bidra till framgången i ligninforskning och handel vill vi dela med oss av dessa metoder till alla som är intresserade av ligninkarakterisering.

Initialt delar vi fyra metoder som handlar om att bestämma ligninets renhet. Så småningom kommer fler metoder för att bestämma ligninets molekylära struktur, termiska egenskaper etc.

Välkommen att höra av dig till oss för att diskutera ligninegenskaper, kravspecifikationer och analysbehov i bioraffinaderiet. Du kan även beställa en kopia av analysmetoderna kostnadsfritt genom att skriva till någon av våra kontaktpersoner (till höger).

Kraft lignins – Dry matter content – Oven-drying method Kraft lignins – Ash content – Oven-ignition at 525 ºC method


Kraft lignins

Dry matter content
Oven-drying method

 

Kraft lignins
Ash content
Oven-ignition at 525 ºC method

Kraft lignins – Extractives content – Petroleum ether extraction method Kraft lignins – Lignin and carbohydrate content – Acid hydrolysis method

Kraft lignins

Extractives content
Petroleum ether extraction method     
Kraft lignins
Lignin and carbohydrate content
Acid hydrolysis method

Kontakta oss

Anna Jacobs
08 676 7152
Skicka e-post
Fredrik Aldaeus
08 676 7188
Skicka e-post