Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Testbädd för töjbara papper

Vi kan nu skräddarsy papprets töjbarhet till just den nivån produkten behöver.

En nyckel för att pappersmaterial ska kunna ersätta traditionellt oljebaserade material är dess töjbarhet. Genom att ta bort sådana begränsningar kan nya affärsområden för skogsbaserade råvaror bli till verklighet idag. Vi kan nu skräddarsy papprets töjbarhet till just den nivån produkten behöver. 

I vår pilotmiljö kan du testa din idé under industriella förhållanden och spara både tid och investeringskostnader. Hos oss kan du komma närmare marknaden och accelerera din innovationsperiod. Här kan du dessutom genomföra demonstrationsprojekt eller längre utvecklingsprojekt där vår samlade kunskap och expertis kan besvara dina specifika frågor under utvecklingen av era nya produkter. 

Erbjudandet är att skräddarsy egenskaperna och få papper att bete sig flexibelt, till exempel som en plastpåse. Det är nu möjligt i vår testbädd att förbättra kartonger, säckpapper eller andra befintliga produkter eller varför inte framtidens hållbara material. 

Vi kan som exempel simulera en säckpappersmaskin och öka materialets energiabsorption med en faktor 6. Vi kan ta fram erat pappers bästa stretchkvalité. Vi på RISE Bioekonomi skräddarsyr försöket efter er produkt och ert behov, från fibrer, tillsatser, tillverkning och ända fram till prototyp. Använd därför vår pilotanläggning FEX för pilotkörningar och mikrokräppning så att du får fram det material du behöver.


Nyskapande teknologi
Den nya teknologin papermorphosis® är en nyskapande pappersteknik som används för att justera papprets töjbarhet. Denna teknologi resulterar i helt nya eller förbättrade papper och därmed breddas applikationsmöjligheterna för papper som ett miljövänligare alternativ. Vår nya testbädd för töjbara papper kan därför komma att minska produktion av icke nedbrytbart material.

RISE är ett oberoende forskningsinstitut som nu står som värd åt denna nyskapande teknologi som ägs och är patenterad av Gruppo X di X Gruppo. Testbädden och vår pilotpappersmaskin möjliggör för industrin att få svar på frågor på ett industrirelevant sätt. 

Kontakta oss

Mikael Magnusson
08 676 7192
Skicka e-post

Originally published in the Jan/Feb 2017 issue of Paper360°, the official member magazine of TAPPI. Visit www.tappi.org. Used with permission.