Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Multifilamentextruder och kolfiberlabb

testbedd

I Innventias testbädd för ligninbaserade kolfibrer kan vi konvertera lignin till kolfiber. För att spinna fiber av lignin så har vi möjlighet att använda två olika extrudrar. En monofilamentextruder som används för att spinna fibrer av små mängder material för att screena materialets extruderingsegenskaper. För större mängder har vi en multifilamentextruder där upp till 80 filament kan tillverkas.

Omvandling från ligninfiber till kolfiber sker genom flera värmebehandlingar i olika steg (se ovan) figur. I dagsläget sker konverteringen till kolfiber satsvis, där vi kan lägga på en kontrollerad last på fibrerna under de termiska behandlingarna i vår specialdesignade utrustning.

Vi tar också fram en uppställning i laboratorieskala för att kunna stabilisera och karbonisera (semi-)kontinuerligt den framställda ligninfibern.

Fiberns styrka kan mätas mellan de olika delstegen och dess kemiska sammansättning och utseende bestämmas.

Det är också möjligt att konvertera andra material i vår testbädd. Hitintills har vi främst arbetat med lignin och cellulosa.

Innventia arbetar även för en större pilotanläggning där lignin ska kunna konverteras till kolfiber.

Spinningutrustning:
Monofilament-extruder (Xplore Instruments), 15 g material.
Multifilament-extruder (AJA Inc.) 0.5-2 kg material

Rörugnar för karbonisering (≤1700°C)

Analysinstrument:

  • DMA
  • TMA
  • TGA
  • DSC
  • Reometer
  • Smältpunktsmikroskop
  • Dragprovare (Diastron)
  • Ljusoptiskt mikroskop
  • SEM

Kontakta oss

Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post