Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Extrudera lignin till fibrer

I vår testbädd för ligninbaserade kolfibrer kan vi extrudera (spinna) lignin till fibrer (filament) och konvertera dessa till kolfibrer.

testbedd

Vi har två olika extrudrar för att smältspinna ligninfibrer: 
En monofilamentextruder för små mängder material för att screena ligninets extruderingsegenskaper.
För större mängder har vi en multifilamentextruder där upp till 80 filament kan tillverkas.

Ligninfibrer omvandlas till kolfibrer genom värmebehandling i flera steg (se figuren ovan). I dagsläget görs konverteringen satsvis, där vi kan lägga på en kontrollerad last på fibrerna under de termiska behandlingarna i vår specialdesignade utrustning.

Vi håller dessutom på att ta fram utrustning för att kunna utföra stabiliseringen och karboniseringen (semi-)kontinuerligt.

Fiberns styrka kan mätas mellan de olika delstegen och dess kemiska sammansättning och utseende bestämmas.

Det är också möjligt att konvertera andra material än lignin i vår testbädd. Hittills har vi främst arbetat med lignin och cellulosa. Dessutom har vi en labuppställning för elektrospinning av lignin som kan användas för att ta fram nanofibrer av lignin som sedan kan karboniseras och stabiliseras.

Vi planerar även en större pilotanläggning för konvertering av lignin till kolfiber

Spinningutrustning:

Monofilament-extruder (Xplore Instruments), 15 g material. 
Multifilament-extruder (AJA Inc.), 0.5-2 kg material
Rörugnar för karbonisering (≤1700 °C)

Analysinstrument:
DMA 
TMA 
TGA 
DSC 
Reometer 
Smältpunktsmikroskop 
Dragprovare (Diastron) 
Ljusoptiskt mikroskop • SEM 

Kontakta oss

Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post