Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Producera massa i kokeri

RISE Bioekonomis testbädd för massaproduktion används flitigt av både gemensamma F&U-projekt och bilaterala projekt med enskilda företag.I vår testbädd för massaproduktion kan alla moderna kokprocesser simuleras inklusive framställning av cellulosa för textilfibrer och andra produkter. Vi kan även producera socker från ved och svartlut, samt lignin från svartlut. Genom ultrafiltrering med membran kan man få en god separation mellan olika komponenter.

Vi har ett flexibelt kokeri som består av flera olika kokerisystem. Ett kokerisystem består av en kokare som delignifierar 1 kg ved, i det systemet finns även fyra tankar som kan användas vid simulering av olika kokprocesser. Processbetingelserna kan varieras beroende på tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder. Under kokets gång kan både satsvis och kontinuerlig kokning simuleras.

I detta kokerisystem kan vi även simulera betydelsen av skjuvning och kompression för att efterlikna det förhållande som flisen utsätts för i kokaren. Du kan även studera hur flisstorleksfördelningen påverkar trycksänkningen under delignifieringen. Det tack vare en specialbyggd insats som finns i kokaren. 

I vår bioreaktor kan vi arbeta i en stor skala där upp till 40 kg ved per omgång kan behandlas. Där kan man även skapa traditionella kok för att framställa större massamängder. Bioreaktorn används också för att lösa ut olika vedsubstanser och vidareförädla dem, till exempel framställning av hemicellulosa och lignin från kokerilutar.

Den oblekta massan kan vidare syrgas-delignifieras och blekas i vårt blekeri för att framställa specifika högreaktiva massor med textil som ändamål.

I Rise Bioekonomis koncept ingår det att tillverka högreaktiv cellulosa för textilier i befintliga massaprocesser genom anpassade koknings- och blekningssekvenser, upplösning av cellulosa, regenerering och spinning. I konceptet ingår också att återvinna kemikalier från massaproduktion, upplösning och spinning samt simulera olika scenarier både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.

Kontakt

Elisabeth Bergnor
08 676 7276
Skicka e-post

A comparison of fibre deformations from mill like and laboratory kraft cooking of softwood
Salmén L, Hornatowska J
Nordic Pulp Paper Research J. 29(2014):2, 211-217

 

Sulphur-free process for dissolving pulp
Karlström K, Sjögren B, Kulander I
5th Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC), Stockholm, Sweden, March 25-27, 2014, Proceedings pp 253-254

 

Environmental performance of modern ECF bleaching
Axegård P, Bergnor E
Int. Pulp Bleaching Conference, Portland, OR, USA, Oct. 5-7, 2011, Proceedings pp 31

 

Salmén L. and Lundqvist F. (2011)
Effects of mechanical forces on strength delivery in softwood kraft cooking
Appita 64(1): 89-94.

 

Effects of mechanical forces on strength delivery in softwood kraft cooking
Salmén L, Lundqvist F
Appita 64(2011):1, 89-94

 

Impact of ionic strength on alkalinity during kraft cooking and impact on process economy
Lundqvist F, Olm L, Tormund D
ABTCP 2008, Sao Paulo, Brazil, Oct. 13-16, 2008

 

Continuous kraft cooking: research and applications
Annergren G, Lundqvist F
STFI-Packforsk, Stockholm 2008, 82 pp (ISBN 9789186018160)