Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pilotanläggning för nanocellulosa

Anläggningen gör det möjligt att arbeta med nanocellulosa i stor skala och har en ny energieffektiv tillverkningsprocess.

2011 invigde Rise Bioekonomi världens första pilotanläggning för produktion av nanocellulosa. Anläggningen är dimensionerad för en produktion på 100 kg per dag. Den gör det möjligt att för första gången arbeta med nanocellulosa i stor skala och är ett viktigt steg mot industrialisering av en ny energieffektiv tillverkningsprocess. Vi kan även studera användningen av nanocellulosa i tillämpningar och tester som kräver stora mängder material.

Unika resurs

Anläggningens anslutning till den befintliga pilotutrustningen hos oss gör den till en unik test- och produktionsenhet. Det ger oss stora möjligheter för att arbeta med kommersialisering av nanocellulosatillämpningar. Flera kunder har även använt pilotpappersmaskinen FEX för att kunna testa nanocellulosa som tillsats i just sina produkter.

Användning inom InnRP Nanocellulose (2015–2017)

Pilotanläggningen har använts i det pågående forskningsprogrammet ”Nanocellulose” för att studera vidare förbättring av tillverkningsprocessen i en skala som är relevant för industriell implementering. 

Det som har testats i pilotanläggningen är:
ökad energieffektivitet
robusthet i fråga om varierande kvalitet hos processvatten och ingående råvara
möjligheter till kontinuerlig kvalitetskontroll av nanocellulosan

 

Användning inom InnRP Source Efficient Paper and Board Making (2015–2017)

Pilotanläggningen har använts flitigt i det pågående forskningsprogrammet ”Source Efficient Paper and Board Making”. Med hjälp av pilotpappersmaskinen FEX studerar man nanocellulosa som tillsats vid produktion av papper och kartong. Tillsatser av nanocellulosa ger generellt förbättrade mekaniska egenskaper hos papper och kartong, men har även en negativ inverkan på avvattningshastigheten av massasuspensionen under papperstillverkningen. Försämringen i avvattning beror på vilken massatyp som används. Störst negativ effekt har den vid tillsats till kemiska massor, men genom att utnyttja den styrkeökning som nanocellulosan ger blir det möjligt att samtidigt höja andelen fyllmedel i papperet. Det kompenserar den försämrade avvattningen, samtidigt som det ger en billigare produkt. 

Flyttbar demofabrik för Nanocellulosa

Aktiviteterna ovan resulterade i stort intresse från våra kunder att kunna prova nanocellulosa som tillsatts på sina egna pappersmaskiner. Detta ledde till att vi 2013 aktivt påbörjade processen att ta fram en flyttbar demofabrik som skulle kunna möjliggöra faktiska fabriksförsök. Tack vare ett projekt som finansierades av VINNOVA och mycket egen finansiering kunde denna flyttbara demofabrik byggas och den finns nu 2017 färdig för kunder att prova. 

Den flyttbara demofabriken kan producera tonvis av nanocellulosa och möjliggör en kostnadseffektiv lösning för att utvärdera effekten av nanocellulosa i olika produkter och processer ute på pappersbruken.

Kontakta oss

Christian Andersson
0768767438
Skicka e-post