Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Pilotanläggning för nanocellulosa

2011 invigde Innventia världens första pilotanläggning för produktion av nanocellulosa. Anläggningen är dimensionerad för en produktion på 100 kg per dag. Den gör det möjligt att för första gången arbeta med nanocellulosa i stor skala och är ett viktigt steg mot industrialisering av en ny energieffektiv tillverkningsprocess. Med större volymer kan vi studera användningen av nanocellulosa i tillämpningar som kräver mer material.

Exceptionella resurser

Anläggningens anslutning till den befintliga pilotutrustningen på Innventia, som inkluderar silar, kvarnar, fraktioneringsutrustning och inte minst en pappersmaskin, gör den till en unik test- och produktionsenhet. Det ger oss exceptionella resurser för att arbeta med kommersialisering av dina tillämpningar i nanocellulosa.

Nanocellulosa pilotanläggning
Arbete vid pilotanläggningen.

Kontakta oss