Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Testcenter för förpackningar

Skyddar förpackningen din produkt? Vi utför transportprov för att säkerställa att förpackningen skyddar produkten för de påkänningar den utsätts för under hela transportkedjan.

Fallprovning
Lisbet Frycklund utför ett fallprov.

Allt gods som tillverkas ska också förpackas och transporteras på olika sätt världen över. Det innebär exempelvis olika klimat, fall och stötar, lagring under kortare eller längre tid och vibrationer under transport.

Standarder för transportprovning

RISE Bioekonomi har ett av nordens mest välutrustade och avancerade laboratorier för provning och utveckling av förpackningar. Vi har kunskap om olika provmetoder och standarder för simulering av transport och hantering inom distributions- och förpackningsområdet. I vårt laboratorium som ISTA-certifierat utför vi transporttester enligt existerande internationella standarder till exempel ASTM, ETSI, IEC, ISO, ISTA, NEBS (Bellcore), Innventia standard, företagsinterna provningsmetoder eller enligt kunders specifika önskemål.

Vad som ingår i transporttester

Vi väljer en lämplig metod i förhållande till den transportmiljö som den förpackade produkten kommer att utsättas för. En komplett provning simulerar en hel transport från tillverkning till kund och består av flera olika moment som också kan utföras var för sig om man vill undersöka specifika egenskaper hos förpackningarna. Vi genomför:

Klimatprov 
Fallprov 
Kompressionsprov/Belastningsprov/Stapelstyrka 
Vibrationsprov 
Rangerprov/Horisontell stötprovning 

Förpackningsprovning

Vi utför även förpackningstester på exempelvis pallar, stötdämpande material och lådkonstruktioner.

Kontakta oss

Anna Broodh, Jacob Cardell
+46 8 676 70 51
Skicka e-post