Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Flyttbar demofabrik för Nanocellulosa

För att underlätta utvärderingen av nanocellulosa i industriell skala finns det nu en flyttbar anläggning med kapacitet att producera tonvis med nanocellulosa per dag. Anläggningen gör det möjligt att enkelt och kostnadseffektivt verifiera användningen av nanocellulosa i olika processer och produkter.


Intresset för nanocellulosa har under de senaste åren ökat stort och möjligheterna med detta unika material är många. År 2013 påbörjades därför arbetet med att ta fram en flyttbar demofabrik som skulle möjliggöra faktiska fabriksförsök. Tack vare ett projekt som finansierades av VINNOVA och mycket egen finansiering kunde den flyttbara demofabriken byggas. Den färdiga fabriken, som inryms i två st. 12 m långa containers, var redo att började användas 2016. 

Med en kapacitet att producera 100 kg per timme gör demofabriken det möjligt att utvärdera användningen av nanocellulosa direkt på t ex ett bruk för pappers- eller kartongtillvekning. Viktigt att veta är att det i verkligheten bara behövs några få viktsprocents dosering av nanocellulosa för att kunna uppnå en betydande styrkehöjning som kan användas för att minska råvarukostnaden genom

Minskad ytvikt med bibehållen styrka
Ökad andel fyllnadsmedel med bibehållen styrka
Nyttjande av en svagare och billigare pappersmassa 

Det krävs endast några dagars produktion på plats för en hel dags provning på en vanlig pappersmaskin (50 ton/h produktion). Vid en provning behöver bruket endast förse demofabriken med förmald pappersmassa, el och vatten. Ut från containerfabriken levereras sedan nanocellullosa färdig att använda.