Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Torkning av prov

Det finns två torkar för torkning av provrullar; En en-cylinderstork och en tio-cylinderstork.

I en-cylinderstorken löper två band längs pappersbanan utanför torkfilten. Detta gör att krympning kan undvikas. Eftersom ingen krympning sker är de mekaniska egenskaperna väldefinierade, inklusive ultraljudsutvärdering av fiberorientering.

En-cylinderstorken i FEX-pappersmaskinen

I tio-cylinderstorken kan värme tillföras pappret från båda sidor eller från en sida. Elenergitillförseln är 12 kW per cylinder. Cylindertemperaturen kan varieras mellan 20 - 110°C. Banans hastighet genom torken ligger mellan 5 – 45 m/min, beroende på ytvikt. Papperbanans torrhalt mäts efter torken och torkhastigheten kan justeras mot en förbestämd torrhalt. Olika provrullar kan därmed graderas med avseende på torkbarhet.

Tio-cylinderstorken i FEX-pappersmaskinen

Contact

Anders Mähler
08 676 7393
Skicka e-post